Wat is een NWWI TAXATIERAPPORT (met of zonder NHG) ?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk taxatie instituut dat geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Dit taxatie instituut werkt als een controle systeem op de taxatiemethode van de taxateur en de getaxeerde waardes in het taxatierapport. Het NWWI controleert en valideert een taxatierapport waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG en alle hypotheek geldverstrekkers. 

Als uw geldverstrekker een NWWI taxatie wil of als u uw hypotheek met NHG financiert (de totale kosten mogen dan maximaal € 245.000,00 zijn) dan bent u dus verplicht om het taxatierapport te valideren. Dit valideren (door bijv. het NWWI of TaxateursUnie) brengt extra kosten met zich mee. De taxateur zal deze extra kosten aan u doorberekenen. 

Wanneer heeft u een taxatie rapport nodig? 

Dat is vaker dan u denkt. De meest voorkomende gevallen zijn wanneer u een woning heeft gekocht of een verbouwing wilt uitvoeren waarvoor u een hypothecaire geldlening nodig heeft en de bank, ter beoordeling van de financieringsaanvraag, een taxatie rapport wenst. Maar naast een financieringsaanvraag is een taxatie rapport ook van belang bij het nemen van belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld bij het kopen of verkopen van een huis. En om uzelf ervan te verzekeren dat u niet teveel betaald of te weinig vraagt, is een onafhankelijke taxatie van groot belang. Ditewig Taxatiebureau is hét taxatiebureau in Veenendaal die deze taxatieopdracht graag voor u uitvoert.

Naast de hiervoor genoemde gevallen is een taxatie rapport ook van belang en vaak doorslaggevend bij o.a.

• Echtscheiding
• Successierecht
• Verzekering
• Belastingen
• Oversluiten hypotheek

Het doel van een taxatie 

Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van informatie over belangrijke aspecten van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht. Voordat de banken een hypothecaire lening verstrekken stellen ze een taxatierapport verplicht. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de waarde van de woning op basis waarvan zij u een hypothecaire lening verstrekt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige taxateur vereist. De taxateur is degene die het taxatierapport maakt. Om de waarde van uw woning te bepalen moet de taxateur op een aantal zaken letten:

• plaats waarin uw woning ligt.
• buurt waarin uw woning ligt. 
• omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.). 
• aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz. 
• staat van het onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst?). 
• de functionaliteit van de indeling. 
• isolatie en energiezuinige maatregelen.
• inhoud en oppervlakte. 
• verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad). 

Er zijn ook externe omstandigheden die de waarde van uw huis kunnen beïnvloeden:

• prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen. 
• toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse. 
• Komt datgene wat hij waarneemt, overeen met de gegevens van het Kadaster.

Welke documenten heeft een taxateur van mij nodig bij een taxatie? 

Om uw woning op de juiste waarde in te schatten heeft de taxateur een aantal documenten van u nodig om in te zien. Zorg er daarom voor dat u deze, voor zover u ze in bezit heeft, op de datum van de afspraak paraat heeft. De taxateur heeft de volgende documenten nodig:

• Bouwtekeningen (van het huis en eventuele aan- en bijgebouwen die u later heeft gebouwd). Als u geen bouwtekening meer heeft dan kunt u hiervan een kopie ophalen bij de gemeente of als u een tussenwoning of hoekwoning heeft, is deze misschien aanwezig bij uw buren.
• Het eigendomsbewijs of de akte van levering die u destijds bij de aankoop van uw woning van de notaris heeft gehad. 
• Eventueel aanwezige verkoopbrochures of taxatierapporten van uw woning uit het verleden. 
• De taxatie van de gemeente voor de onroerend zaakbelasting. Deze is eventueel ook op te vragen bij uw gemeente.
• Indien van toepassing: een korte opsomming van de verbouwingen /moderniseringen die u de laatste 10 jaar heeft verricht in en om uw woning. Dit moeten wel aanzienlijke verbeteringen geweest zijn die van invloed zijn op de waarde van uw woning. 

Omdat de taxateur een goed beeld wil krijgen van uw gehele woning, dienen alle vertrekken toegankelijk te zijn.

Ik ga verbouwen? Waarom wil de bank de waarde na verbouwing ook weten? 

Als u hypotheek opneemt voor de verbouwing wil de bank weten of het bedrag dat u investeert in uw woning ook uiteindelijk resulteert in een hogere waarde. De taxateur kan aan de hand van uw voorgenomen verbouwingsplannen de waarde van uw woning vaststellen na de verbouwing. U dient hiervoor wel een raming van de kosten op te geven en een eventueel gemaakte bouwtekening van een te realiseren aanbouw of bijgebouw te overhandigen. In het taxatierapport wordt de huidige waarde en de waarde na de verbouwing weergegeven.

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat van mijn woning? 

Nee, de staat van onderhoud van de woning wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek door een deskundige te laten verrichten.


            

­